Pobierz e-pity 2019

VAT 2014: Najem, dzierżawa, leasing

Piotr Szulczewski 03.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

VAT 2014 - nowe zasady opodatkowania usług

 1. Usługi budowlane i budowlano - montażowe
 2. Czynności biegłych sądowych
 3. Zasada ogólna rozliczania VAT
 4. Komis
 5. Import usług
 6. Przeliczanie kwot na fakturach po zmianach 2013 i 2014
 7. Prąd, telefon, ciepło, woda
 8. Stała obsługa prawna i biurowa, usługi księgowe, reklamowe

03.10 VAT 2014: Najem, dzierżawa, leasing

Piotr Szulczewski

Zmiany obowiązku podatkowego w 2014 r. dotyczą również usług najmu, dzierżawy i leasingu oraz usług podobnych.

 Obowiązek podatkowy do końca roku 2013

Dotychczas obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze powstawał w okresie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Dowolność ustalenia terminu płatności pozwala przesunąć obowiązek podatkowy z tytułu najmu na okres znacznie późniejszy, niż czas wykonywania samej usługi.

Zaliczka otrzymana przed zakończeniem usługi wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w ten sposób, że jej uzyskanie w całości lub w części zobowiązuje do naliczenia w tym okresie podatku VAT z tytułu tej płatności. Wprawdzie w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy nie zawiera pojęcia "zaliczka", jednak nie oznacza to, że dotyczy to tylko zapłaty po wykonaniu usługi (por. NSA, sygn. akt I FSK 1085/07).

Faktura winna była być wystawiona nie później niż w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy od 2014 r.

Od 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze powstaje w okresie, w którym podatnik wystawia fakturę VAT z tego tytułu, przy czym faktura powinna być wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności.

Gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Uzyskanie zaliczki lub płatności z tytułu powyższych usług nie powoduje obowiązku fakturowania. Zaliczka nie wpłynie zatem w żaden sposób na powstanie obowiązku podatkowego. Dopiero data wystawienia faktury właściwej lub termin płatności – jeśli następuje wcześniej – spowoduje obowiązek zapłaty podatku VAT.

Stare zasady Nowe zasady

Usługa najmu mieszkania rozliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Płatność ustalona jest na 10 dzień po zakończeniu okresu najmu.  Podatnik za miesiąc maj dokonał płatności zaliczkowo, 30 kwietnia.

Obowiązek podatkowy powstanie w kwietniu – w związku z zapłatą w tym okresie.

Obowiązek podatkowy powstanie w lipcu – w okresie, w którym mija termin płatności.

Fakturę z tytułu wykonania powyższych usług wystawia się:

 • W przypadku wskazania terminu płatności – nie później niż w dniu upływu terminu płatności,
 • Gdy brak jest wskazanego terminu płatności - nie później niż 15 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę (dotyczy również czynności w systemie sprzedaży ciągłej),
 • Nie wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania usługi, możliwe jest jednak wystawienie jej wcześniej, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Piotr Szulczewski

VAT.pl