Uwaga na podrobione dokumenty II Oddziału ZUS w Warszawie

29.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie potwierdza autentyczności dokumentów typu ZAR (zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego/wkładu oszczędnościowego), wystawionych przez Dyrektora II Oddziału ZUS w Warszawie, sygnowanego podpisem przez Dyrektora II Oddziału ZUS w Warszawie Panią Alicję Trojanowską oraz opieczętowanego taką pieczęcią.

W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie należy realizować zajęć, które byłyby sygnowane podpisem Pani Alicji Trojanowskiej, Dyrektora II Oddziału ZUS w Warszawie.

Niezmienne pozostają rachunki bankowe, na które należy realizować zajęcia dokonywane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone w Banku PKO BP.

Źródło: ZUS.pl