Uwaga na fałszywe numery kont do składek ZUS 2018

Iwona Maczalska 27.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

W związku ze zmianami w opłacaniu składek ZUS od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy oczekują na listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z indywidualnym numerem rachunku bankowego. Okazuje się, że listy te należy dokładnie przeanalizować, by nie dać się przechytrzyć oszustom.

Od stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców. Płatnicy ZUS nie będą już dokonywali comiesięcznych przelewów na kilka różnych numerów bankowych, lecz wyłącznie na jeden – indywidualnie przypisany do danego przedsiębiorcy. Nowy numer rachunku bankowego zostanie dostarczony płatnikowi do końca 2017 roku w formie listu poleconego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez niego opłacenie składek od 1 stycznia 2018 roku będzie niemożliwe.

Przez długi w ZUS stracisz prawo do zasiłków

Fałszywe numery rachunków bankowych do zapłaty ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy będą wykorzystywać moment wysyłki listów poleconych do przedsiębiorców. Fałszywe listy mogą być bowiem łudząco podobne do tych, faktycznie wysyłanych z ZUS-u. Mogą również zawierać logotyp zbliżony do logotypu ZUS. Przedsiębiorcy mający jakiekolwiek wątpliwości związane z otrzymanym listem poleconym proszeni są o kontakt z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak sprawdzić autentyczność otrzymanego numer rachunku bankowego?

Aby sprawdzić autentyczność otrzymanego rachunku bankowego należy mu się dokładnie przyjrzeć. Każdy indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego ma bowiem charakterystyczną strukturę. Szczegóły przedstawia poniższa grafika:

Uwaga na fałszywe numery kont do składek ZUS 2018
Uwaga na fałszywe numery kont do składek ZUS 2018 / Źródło: ZUS.pl

Dla przedsiębiorcy kluczowe jest odnalezienie w otrzymanym numerze rachunku bankowego swojego numeru NIP. Powinien być on bowiem zawarty w ostatnich 10-ciu liczbach rachunku bankowego.

Iwona Maczalska, PIT.pl