Pobierz e-pity 2019

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

31.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego (pierwszy rok składkowy wyjątkowo trwał od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2004 r.).

Ustalona dla danego płatnika składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkich ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego przez tego płatnika, bez względu na tytuł ubezpieczeń.

Pod pojęciem „płatnika składek” rozumie się płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej...