Pobierz e-pity 2019

Usługi medyczne w internecie z 23% stawką VAT czy ze stawką zwolnioną?

Piotr Szulczewski 02.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Usługi medyczne w internecie z 23% stawką VAT czy ze stawką zwolnioną?

Doradztwo online czy pisanie artykułów, a może badanie na odległość, czyli czym jest pomoc lekarza w sieci internet. Od tego, jak zakwalifikowana zostanie usługa zależeć może stawka podatku VAT stosowana do jego działań.

Zwolnienie obejmuje co do zasady usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie, czy poradnictwo online stanowi usługę medyczną (VAT-ZW), czy jest działalnością doradczą lub inną (VAT-23%).

NSA w wyroku z 27 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1242/12) wskazał, że usługa zakupu specjalnego programu medycznego umożliwiającego korzystanie z porad lekarskich online nie jest świadczeniem medycznym i opodatkowany jest 23% stawką podatku VAT. Zdaniem sądu główną usługą świadczoną przez przedsiębiorcę jest dostęp do portalu internetowego, przy czym cel medyczny mimo wszystko pozostaje nieistotny. WSA w Poznaniu 8 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I Sa/Po 245/13) odmawiając prawa do zwolnienia z VAT wskazał, że nie można świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. Porada w postaci "dopasowanej diety" przez internet będzie zawsze dość ogólna podczas gdy w konkretnym wypadku zawsze wiele zależy od współpracy z lekarzem , od terapii zaordynowanej przez lekarza specjalistę.

Usługa medyczna online w internecie
Źródło: Thinkstock

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 listopada 2013 r. (sygn. akt ILPP4/443-381/13-2/ISN) odmówił prawa do zwolnienia dla usług monitoringu stanu pacjenta online.

Odmiennie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 stycznia 2013 r. (sygn.. akt IBPP3/443-1144/12/LŻ) wskazując, że prowadzenie wideokonsultacji mających na celu odpowiadanie na zadawane pytania pacjentów wcześniej zdiagnozowanych (np. po leczeniu szpitalnym), udzielanie porad medycznych lub skierowanie pacjenta do innego specjalisty, bądź monitorowanie stanu zdrowia pacjentów przy użyciu zainstalowanych w domu pacjenta i w gabinecie lekarskim specjalistycznych urządzeń medycznych lub przeprowadzanie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta w gabinecie lekarskim z ewentualnym skierowaniem do specjalisty lub ze wskazaniem do wideokonsultacji stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia.

Zaznaczenia wymaga, że ustawa nie określa formy w jaki sposób ma być udzielona usługa medyczna, dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, istotny jest cel świadczonej usługi. Zatem skoro ustawodawca nie określił, że usługa musi być świadczona przy obecności obu stron w tym samym miejscu i czasie uznać należy wbrew stanowisku sądów, że usługi online mogą korzystać ze zwolnienia o ile tylko podatnik potrafi udowodnić, że mają charakter medyczny (dochodzi do badania – diagnozowania, udzielania opinii co do stanu zdrowia oraz przedstawiania zasad postępowania w tym leczenia). W sytuacjach wątpliwych warto jednak wystąpić o indywidualna opinię prawa podatkowego.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl