Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

US dla małżonków o różnych adresach zameldowania

Katarzyna Sudaj 06.04.2017 12:00 (aktualizacja: )

2017-04-07

Dość często zdarza się, że małżonkowie mają różne adresy zameldowania w dowodach osobistych, a chcieliby wspólnie rozliczyć PIT. W którym urzędzie skarbowym powinni się rozliczyć? Czy w ogóle mogą złożyć wspólną deklarację roczną, czy jednak muszą rozliczyć się osobno?

US dla małżonków o różnych adresach zameldowania
Źródło: YAY foto
 

Warunki konieczne do wspólnego opodatkowania

Po pierwsze oboje podatników musi przez cały rok pozostawać w związku małżeńskim ze sobą i muszą pozostawać w tzw. ustroju wspólności majątkowej. Innymi słowy nie mogą mieć podpisanej intercyzy majątkowej. Po drugie muszą wyrazić wolę wspólnego rozliczenia się. Po trzecie – żadne z nich nie może korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

Różne adresy zameldowania małżonków

Odmienne adresy zameldowania w dowodach osobistych małżonków nie są żadną przeszkodą do złożenia wspólnego zeznania rocznego PIT. Po pierwsze liczy się ich miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, a nie miejsce zameldowania. Po drugie urzędem właściwym dla małżonków rozliczających się wspólnie jest urząd skarbowy właściwy dla jednego z małżonków, wskazanego we wspólnej deklaracji podatkowej.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl