UOKIK: Banki stosowały bezzasadne opłaty

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że spośród dwunastu skontrolowanych banków, każdy dopuszczał się nadużyć m.in. w wysokości stosowanych opłat czy długości rozpatrywania reklamacji.

Najnowsze badania jakie przeprowadził UOKIK dotyczą przede wszystkim umów o karty płatnicze stosowane zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2010 roku UOKIK skontrolowało 12 banków oraz 280 wzorców umów o karty płatnicze, regulaminów i tabel prowizji i opłat. Wśród skontrolowanych banków znajdowały się m.in. Raiffeisen Bank, PKO BP, Lukas Bank, Fortis Bank Polska, AIG Bank Polska, Bank BPH, czy BGŻ.

Jak twierdzi UOKIK - Zarzuty Urzędu dotyczą głównie stosowania przez banki postanowień, które mogą być uznane za niedozwolone, naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w Rejestrze klauzul niedozwolonych.

Wśród zakwestionowanych przez Urząd postanowień swoje miejsce znalazły klauzule określające proces reklamacji. Zastrzeżenia budził zbyt długi czas rozpatrywania reklamacji sięgający do 90 dni, a w konsekwencji przedłużony nawet do 140 dni. Co więcej, procedury z nim związane były obarczone czasochłonnymi, uciążliwymi formalnościami. Jedną z nich był obowiązek osobistego składania dokumentów wyłącznie w placówce banku. Największe jednak wątpliwości wzbudziły opłaty, jakie pobierały banki za samo rozpatrzenie reklamacji klienta, co jak twierdzi UOKiK, jest całkowicie niezgodne z prawem. Kontrola wykazała również uchybienia w przypadku braku spłaty zadłużenia karty płatniczej. Procedurą stosowaną przez banki było jednoczesne pobieranie nie tylko odsetek ustawowych za zwłokę, lecz także opłaty za tzw. ,, obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia’’. Ponadto banki dawały sobie prawo do pobierania opłat w przypadku rozwiązania umowy i zwrotu karty.

Jak podaje UOKIK wszystkie skontrolowane banki wykazały chęć dużej współpracy, a także w większości dobrowolnie zmieniły budzące zastrzeżenia przepisy.

Niestety uciążliwe formalności, czy zbyt wysokie opłaty narzucane przez banki to realia, z jakimi spotyka się każdy przedsiębiorca oraz osoba indywidualna korzystająca z ofert banków. Bezpośrednim jednak powodem są zbyt duże prawa banków, a także brak znajomości praw klientów, czy zbyt rzadkie zgłaszanie reklamacji w przypadku niezadowolenia z usług.

Więcej na temat wyników kontroli.

Iwona Karkus 
Bankier.pl 
Źródło: UOKIK

UOKiK: Bank nie może podwójnie karać konsumenta