Pobierz e-pity 2019

Umowa o pracę i umowa zlecenie a zwrot podatku

Piotr Szulczewski 04.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Czy dostanę zwrot podatku, skoro nie korzystam z żadnych ulg – takie pytanie zadają sobie podatnicy, którzy otrzymali już PIT-11. Wszystko zależeć może od tego, z jakiego tytułu podatnik zarabiał oraz jakie oświadczenia o zaliczkach na podatek przekazał pracodawcy.

Zwrot nadpłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek wynika z zasad stosowania tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Podatek w tzw. I progu opłaca się bowiem według stawki 18% po odjęciu kwoty 556,02 zł.

Przykład

Podatnik zarobił 20.000 zł netto. Z tego tytułu płatnik pobrał zaliczkę w kwocie 20.000 X 18% = 3.600 zł. Obliczając podatek na koniec roku podatnik wyliczy podatek 18% - 556,02 zł i porówna go z kwotą zaliczek pobranych przez płatnika. W konsekwencji uzyska zwrot kwoty 556,02 zł.

Po skontrolowaniu własnego PIT-11 i sporządzeniu rocznej deklaracji PIT, podatnik może dojść do wniosku, że zwrot podatku w ogóle mu nie przysługuje. Dzieje się tak w przypadku, gdy płatnik pobierał w trakcie roku zaliczkę na podatek obniżoną dodatkowo o wartość 1/12 kwoty wolnej. Obniżenie takie stosuje się na wniosek pracownika, a oświadczenie w tej sprawie składa się raz i zachowuje aktualność na kolejne lata. Składane jest ono na druku PIT-2. Obniżenia dokonywać może jedynie jeden płatnik, a więc oświadczenie to trafić może jedynie do jednego pracodawcy.

Zwrot podatku PIT za 2014 rok
Źródło: thinkstock

W umowie zlecenie obniżenia zaliczek nie stosuje się, stąd podatnik co do zasady może liczyć na zwrot podatku.

Podatnik ma prawo w trakcie roku do składania również innych oświadczeń (np. że będzie rozliczał się jako samotnie wychowujący dziecko lub wspólnie z małżonką). Oświadczenia takie wpływają na niższe zaliczki w trakcie roku, w efekcie czego pracownik dostaje wyższe wynagrodzenie netto „do ręki”. Z końcem roku nie może natomiast liczyć na zwrot podatku.


W II progu podatkowym zwrot podatku nie przysługuje

Przekroczenie dochodu 85.528 zł powoduje, że zwrot podatku szybko będzie topniał. Jeżeli bowiem dochody podatnika są na tyle wysokie, że zaczął on opłacać podatek według II stopnia skali podatkowej, czyli 32%, to przysługujący mu standardowo zwrot 556,02 zł zostanie zaliczony na poczet tej podwyższonej zaliczki na podatek. Płatnik pobierać powinien zaliczkę na podatek według stawki 32% dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, gdy pracownik przekroczył 85.528 zł dochodu. W konsekwencji niejednokrotnie będzie on zmuszony do zapłaty dodatkowego podatku wynikającego bezpośrednio z rocznego rozliczenia podatkowego. Podatek ten jest często „różnicą”, wynikającą z rozliczenia miesiąca, w którym pracownik zarabiał już więcej niż 85,528 zł a płatnik pobierał jeszcze podatek według pierwszego przedziału skali podatkowej.

Przykład

Za okres styczeń – wrzesień dochód pracownika wyniósł 80.000 zł. W październiku zarobił 10.000 zł więc o ok. 3,5 tyś. zł przekroczył pierwszy próg podatkowy. Płatnik nie pobierał zaliczki według stawki 32% za październik. Dopiero od listopada zaczął ją rozliczać według tego stopnia skali podatkowej. Podatnik w rocznym rozliczeniu podatkowym będzie zobowiązany dopłacić różnicę w pobranym podatku od tych 3.500 zł pomiędzy zaliczką 18% a podatkiem, który wynosił już 32%.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl