Pobierz e-pity 2019

Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany w 2015 roku

Piotr Szulczewski 02.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

02.07 Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany w 2015 roku

Piotr SzulczewskiSolidarna odpowiedzialność za dług w podatku VAT rozszerzona na laptopy czy notebooki, zmiana wysokości obowiązkowej kaucji gwarancyjnej czy doprecyzowanie przepisów o uldze na złe długi – to tylko część proponowanych na początek 2015 r. zmian w przepisach o VAT.

Zmianie ulec ma wartość kaucji gwarancyjnej, która uzależniona ma być od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy też inne towary wrażliwe. W przypadku dostaw paliw kaucja ma wynieść odpowiednio 1 mln zł (minimalna) i 10 mln zł (maksymalna). Kaucja maksymalna ma chronić nawet w przypadku, gdy kwota VAT od dostaw towarów wrażliwych odchyliłaby się o więcej niż 20% od kwoty stanowiącej jedną piątą podatku należnego przypadającego od wartości zrealizowanej sprzedaży. Zwracana kaucja gwarancyjna nie ma być oprocentowana. Zmianie ulec ma również zasada rozpoznawania u podmiotu ze złożoną kaucją gwarancyjną, wniosków o odroczenie płatności podatku lub rozłożenia go na raty. Uznawać się będzie, że po złożeniu takich wniosków podmiot posiada zaległości podatkowe, w związku z czym kaucja przeznaczana będzie na pokrycie tych zaległości. Doprecyzowaniu ulec mają również inne zasady stosowania instytucji kaucji gwarancyjnej (m.in. kwestie składania wniosku o przyjęcie kaucji, wymogi dotyczące kaucji w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, liczenia terminu ważności kaucji).

Do katalogu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zapłatę podatku VAT dodaje się komputery przenośne, takie jak tablety, notebooki, laptopy etc. oraz konsole do gier.

W przepisach regulujących ulgę za złe długi wprowadzona ma być m.in. zasada zgodnie z którą nie trzeba korygować odliczonego podatku w przypadku, w którym dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od wskazanego w umowie lub na fakturze terminu płatności.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Inne zmiany w podatku VAT w 2015 roku:

  1. Predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT według nowych zasad,
  2. VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący,
  3. Nowe kary dla składających sprawozdania finansowe,
  4. Certyfikaty rezydencji będą akceptowane przez 12 miesięcy.