Ulga mieszkaniowa będzie korzystniejsza?

Iwona Maczalska

Od 2019 roku wydłużony zostanie termin na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wszystko za sprawą pakietu uproszczeń w podatkach, które w ostatnich dniach ogłosiło Ministerstwo Finansów.

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany swoich prac nad uproszczeniami w podatkach, czyli stworzeniem systemu podatkowego, który będzie nie tylko przejrzysty i prosty, lecz także przyjazny zarówno dla zwykłych podatników jak i przedsiębiorców. Zaproponowane zmiany obejmują kwestie amortyzacji samochodów w działalności gospodarczej, opodatkowania podatkiem CIT najmniejszych firm, czy również stosowania tzw. ulgi mieszkaniowej.  

 

 

 

Więcej czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

 

Zmiany zakładają wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim musi nastąpić wydatkowanie na nabycie własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie będą chcieli zapłacić podatku PIT od przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, będą mieli o rok więcej na wydanie uzyskanej korzyści finansowej na zakup innego lokum.

 

<< 3xP w praktyce - kolejne uproszczenia podatkowe MF >>

 

 

Przypomnijmy, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów osoby, które dokonały sprzedaży nieruchomości powinny od uzyskanej kwoty zapłacić 19 proc. podatek PIT. Mogą jednak tego uniknąć jeśli w terminie 2 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, przeznaczą całą uzyskaną kwotę na zakup nowego lokum.

 

 

 

Nowy katalog wydatków na przebudowę lub remont uprawniające do ulgi mieszkaniowej

 

Ministerstwo Finansów chce również poszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, w taki sposób, by znalazły się w nim również wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze zanim stanie się właścicielem. To ostatnie stwierdzenie jest w tym przypadku kluczowe. Wiele sporów dotyczy bowiem kwestii wydatków poniesionych jeszcze zanim osoba kupująca faktycznie stała się właścicielem, a więc uzyskała akt notarialny. Uregulowanie tej kwestii powinno być zatem korzystne dla podatnika.