Ulga internetowa za 2013 rok: jak liczyć dwa lata korzystania z internetu?

Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski

Od 2013 r. obowiązuje zasada, w myśl której z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Powyższa zasada pozwala uznać, że podatnik musi liczyć lata, w których ulgę rozlicza. Co więcej, nie może sobie między tymi latami zrobić „przerwy”, gdyż pozbawi go ona korzystania z ulgi za drugi z dwóch lat.

Przykład

Podatnik korzysta z ulgi za 2013 r. po raz pierwszy. W 2014 r. rezygnuje z Internetu lub nie rozlicza ulgi korzystając z sieci. W 2015 chciałby ponownie korzystać z ulgi na korzystanie z sieci. Ulga za ten rok nie będzie mu już przysługiwała.

W przypadku podatników, którzy w zeznaniu za rok 2012 (składanym w roku 2013) rozliczali wydatek po raz pierwszy, prawo do ulgi internetowej przysługuje po raz ostatni w rozliczeniu za rok 2013 (w deklaracji składanej w roku 2014). Podatnicy, którzy z odliczenia korzystali wcześniej, nie mają możliwości rozliczać kwoty 760 zł rocznie.

Przykład

Podatnik w 2009 i 2010 r. korzystał z odliczenia za Internet. Teraz w 2013 r. chciałby ponownie korzystać z odliczenia. Prawo do ulgi mu nie przysługuje.

Prawo do ulgi przepadnie również w przypadku, gdy po skorzystaniu z ulgi po raz pierwszy podatnik nie uzyska żadnych przychodów i nie musi rozliczać się z organem skarbowym.

Przykład

Podatnik w 2012 r. posiadał umowę o pracę i odliczył 700 zł za internet. Z dniem 1 grudnia 2012 r. rozwiązał umowę o pracę i przez cały 2013 r. nie pracował i nie posiada żadnych przychodów. W 2014 r. ponownie podjął pracę i chce rozliczać wydatki na internet. Ulga nie będzie mu przysługiwać. 

Ulga nie przepada natomiast, gdy podatnik korzysta z internetu nie rozliczając tego wydatku jako ulgi podatkowej. W takim przypadku pierwszym z dwóch lat, w których prawo do ulgi będzie przysługiwało będzie rok, za który podatnik wykaże wydatek w deklaracji podatkowej i będzie korzystał z odliczenia.

Przykład

Podatnik od 2008 r. posiada przyłącze internetowe, regularnie płaci za Internet. W 2015 r. podatnik podejmuje decyzję o tym, by skorzystać z ulgi. Prawo do ulgi przysługuje mu przez rok 2015 i 2016.

Piotr Szulczewski
PIT.pl