Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ulga internetowa w PIT za 2016 rok

06.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki.

Ulga na internet 2017
Źródło: YAY foto
 

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,
 2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
 3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:
 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj zakupionej usługi oraz
 • kwotę zapłaty,
 1. w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2015 rok,
 2. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

UWAGA!

Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.

UWAGA!

Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Sposób odliczenia

Ulga internetowa odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

<< czytaj całość

Źródło: sip.mf.gov.pl