Ułatwienia w wypełnianiu wniosków o refundację składek ZUS przez niepełnosprawnych

Piotr Szulczewski 16.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ułatwienia w wypełnianiu wniosków o refundację składek ZUS przez niepełnosprawnych

Za zmianami w zakresie refundowania składek ZUS wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nowelizacji podlegać będą również faktyczne zasady występowania z wnioskiem o te składki.

niepełnosprawni w pracy

Źródło: Eastnews

Zmiana w zasadach składania wniosku jest wynikiem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z powalającej na refundację składek opłaconych z maksymalnie 14-dniowym opóźnieniem, czyli z uchybieniem terminom ich opłacenia wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Obecnie zmianie ulegną zasady wypełniania wniosków przez osoby niepełnosprawne. Wnioski posiadać będą mogły informacje podawane w formie fotokodu (matrycowego kodu kreskowego) lub oznaczeń czy etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu. Rozwiązanie to pozwoli osobom niedowidzącym lub silnie niewidzącym na zidentyfikowanie rodzaju pisma.

Projektowane rozporządzenie wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ma za zadanie dostosować obecne wzory druków z wnioskiem o refundację i wyeliminować wątpliwości dotyczących tego, czy taka forma wniosku jest prawidłowa.

Wniosek o refundację będzie można składać później

Dodatkowo rozporządzenie wskazuje jednolity, wydłużony termin na składanie wniosków Wn-U-A przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Termin ten został wyznaczony na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin dokonania zapłaty składek za dany kwartał (do tej pory był to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał).

W ramach zmian treści druku Wn-U-A dodana zostanie również pozycja „data opłacenia składek”, w której podać będzie należało datę zgodną z datą na dowodzie potwierdzającym opłacenie w całości obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS (lub ubezpieczenie w KRUS).

Zmiana oraz nowe druki wniosków o refundację obowiązywać mają od składek opłacanych za miesiąc październik lub za IV kwartał 2015 r.

Piotr Szulczewski,

VAT.pl