Ujmowanie w KPiR należności wypłacanych zleceniobiorcom

Podatki dochodowe w praktyceW jaki sposób należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należności wypłacane osobom zatrudnionym na umowę zlecenia?

Bardzo popularną formę korzystania z cudzej pracy stanowi, oprócz zatrudniania na podstawie umowy o pracę, zawieranie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło.

Jak wiadomo, chociaż wypłacane na tej podstawie należności za wykonaną pracę (odpowiednio: zlecenie, dzieło) nie stanowią w ścisłym tego słowa znaczeniu "wynagrodzenia za pracę" (pojęcie to jest bowiem zarezerwowane dla pensji pracowniczych), powinno się jeujmować w księdze tak samo jak koszty z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Dlatego wypłacone na podstawie umów cywilnoprawnych należności należy uwzględniać w księdze w kolumnie 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze".

Nie wszystkie jednak umowy zlecenia rozlicza się w księdze przychodów i rozchodów w ten sposób. Inaczej bowiem należy księgować wypłatę należności osobom, które wprawdzie wykonują zlecenia na podstawie określonej umowy cywilnoprawnej, ale jako przedsiębiorcy, tj. na przykład osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Tego rodzaju należności stanowią koszty nabycia usług obcych i jako takie powinny być ujmowanew kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki". Ujęcie ich w kolumnie 12 byłoby błędem.

PRZYKŁAD: Pani Alina prowadzi zakład krawiecki. Szyje pościel i obrusy. We wrześniu zawarła umowę o dzieło z panią Katarzyną na wykonanie ozdobnego haftu ręcznego na trzech obrusach. Pani Katarzyna nie prowadzi działalności gospodarczej. Przebywa na emeryturze. Wypłacona za wykonanie haftów należność została uwzględniona w księdze w kolumnie 12 "Wynagrodzenia". Ponadto pani Alina we wrześniu zleciła firmie Y barwienie obrusów. Wartość tej usługi wyniosła 3.000 zł. Jako usługa podwykonawcy została ujęta w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Podstawa prawna: pkt 12 i 13 objaśnień do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Joanna Krawczyk 
doradca podatkowy

Czy wiesz jak interpretować niejasne przepisy podatkowe, aby nie narazić się na kary i stratę majątku? 
Jeżeli chcesz uniknąć kosztownych błędów i zyskać pewność, że działasz zgodnie z prawem, sięgnij po poradnik "Podatki dochodowe w praktyce". Jego autorzy gwarantują Ci, że otrzymasz kompetentne i szczegółowe porady i wskazówki.

Dowiesz się m.in.:

  • Jak zmniejszyć koszty pracownicze, poprawnie interpretując przepisy podatkowe?
  • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych, by urząd skarbowy nie mógł zakwestionować wysokości późniejszych odpisów amortyzacyjnych?
  • Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Teraz, korzystając z porad ekspertów, bezpiecznie zinterpretujesz przepisy podatkowe.

Nie zwlekaj! Zamów poradnik "Podatki dochodowe w praktyce" już teraz!

Zyskaj pewność, że korzystając z porad ekspertów bezpiecznie zinterpretujesz zawiłe przepisy podatkowe.

http://www.podatkidochodowe.pl/wip/obce/  

Źródło: Podatki dochodowe w praktyce