Pobierz e-pity 2019

Ujęcie faktury korygującej w 2014 r. bez otrzymania potwierdzenia odbioru

Piotr Szulczewski 29.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

02.12 Ujęcie faktury korygującej w 2014 r. bez otrzymania potwierdzenia odbioru

Piotr SzulczewskiW przypadku wystawiania faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku lub stwierdzającej błąd w kwocie faktury, dla ujęcia takiej faktury w ewidencji VAT i deklaracji podatkowej niezbędne było posiadanie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej. Rodziło to poważne problemy w przypadku zmiany adresu kontrahenta lub braku odbioru dokumentu przez klienta.

Obowiązujące od 2014 r. przepisy wskazują, że posiadanie potwierdzenia odbioru nie jest konieczne w przypadku,  gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia odbioru mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej w przypadku, gdy z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Na podatniku dokonującym korektę ciąży obowiązek udowodnienia, że nabywca uzyskał informację o faktycznym przebiegu czynności czyli takim, który wynikał z faktury korygującej. Przepisy nie wskazują na formę, w której nabywca ma się dowiedzieć o prawidłowych warunkach dokonania transakcji. Nie wskazano również, by informacja taka musiała dojść do klienta następczo, w związku z korygowaniem transakcji. Nie jest zatem wykluczone, by organy i sądy administracyjne przyjmowały, że wystarczającym będą działania w formie wymiany korespondencji, w tym mailowej, oświadczenia w formie pisemnej, treść umowy ze wskazaniem kwot w prawidłowej wysokości.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl