Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Uciec przed skarbówką jeszcze trudniej: IP komputera z Twojego banku do organów skarbowych

Piotr Szulczewski

W ramach uszczelniania blokad rachunków bankowych celem zabezpieczenia należnego podatku na krótki okres, banki i SKOKi będą musiały przekazywać organom skarbowym m.in. adresy IP oraz inne dane, dotyczące danych osobowych i logowań na konta bankowe. Takie zmiany przewiduje ustawa – ordynacja podatkowa.

Wprowadzenie nowych zasad informowania organów skarbowych o działaniach uchylających się od opodatkowania podatników przewiduje nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa. Zgodnie z istotą projektu, zmianę proponuje się ze względu na prewencyjny charakter blokady rachunku osoby podejrzanej o przestępstwo skarbowe oraz konieczność zachowania poufności systemu działań operacyjnych namierzających przestępstwa. Blokada ma co do zasady trwać 72 godziny, ale w jej trakcie nie tylko prewencyjnie chronić ma się środki zgromadzone przez podatnika – ale również ustalać ruchy jakie on dokonuje oraz miejsce w którym przebywa.


Informacja z banku o blokadzie to namierzenie podatnika

Bank lub SKOK będą miały możliwość przekazania podatnikowi na jego wniosek informację o żądaniu blokady przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku złożenia ww. wniosku bank lub SKOK będą jednak przekazywały dodatkowo Szefowi KAS informacje o adresie e-mail nadawcy wniosku, jego adresie IP, numerze telefonu, adresie placówki lub oddziału banku, w której wniosek został nadany, adresie nadawcy wniosku, w zależności od sposobu wniesienia wniosku.

Informacje te posłużą do ustalenia lokalizacji podmiotu podejrzanego i ewentualnego podjęcia wobec niego adekwatnych działań przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.


Dodatkowe dane do Krajowej Administracji Skarbowej

Już obecnie instytucje finansowe składają raporty o danych na rachunkach. Dzieje się to jednak w ściśle określonych sytuacjach. Po zmianie przepisów rozszerzeniu legnie katalog danych raportowanych do KAS. Dotyczyć będzie ono: dostępnych adresów IP, z których następowały logowania na internetową platformę transakcyjną służącą obsłudze rachunku podmiotu podejrzanego o przestępstwo skarbowe, lub z których pochodziły dyspozycje lub zlecenia przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku tego podmiotu, informacji o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności oraz informacji o danych identyfikacyjnych pełnomocnika do rachunku podmiotu, reprezentanta tego podmiotu, a także jego beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zmienione przepisy mają być procedowane w parlamencie i wejść w życie II kwartale 2018 r. Obecnie przepisy są na etapie prac w resorcie finansów.