Tylko do końca lutego czas na złożenie druku IFT-1/IFT-1R za 2017 rok

Iwona Maczalska 23.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez nierezydentów mają obowiązek sporządzić informację IFT-1/IFT-1R o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 28 lutego 2018 roku.

Tylko do końca lutego czas na złożenie deklaracji IFT-1/IFT-1R
Tylko do końca lutego czas na złożenie deklaracji IFT-1/IFT-1R / YAY foto

Deklarację IFT-1/IFT-1R składa się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Są jednak wyjątki:

  • w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – w terminie do dnia zaprzestania działalności,
  • w przypadku uzyskania pisemnego wniosku od podatnika płatnik zobowiązany jest sporządzić i przesłać deklarację do podatnika i urzędu skarbowego którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
     
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
IFT-1/IFT-1R (13)Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

Deklaracja IFT-1/IFT-1R składana jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach do:

  • podatnika podatku dochodowego,
  • urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Iwona Maczalska, PIT.pl