Pobierz e-pity 2019

Tylko 1 Maja obniży wymiar czasu pracy

Piotr Szulczewski 23.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Mimo trzech świąt majowych tylko 1 Maja obniży wymiar czasu pracy

Wszyscy pracownicy dla których dzień 3 Maja - czyli niedziela - jest dniem wolnym od pracy, nie otrzymają możliwości wykorzystania go w innym dowolnym terminie. Jest to skutek obowiązujących od kilku już lat przepisów prawa pracy.

Źródło: YAY Foto, dynamicfoto

Na obowiązujący wymiar czasu pracy w maju wpływ będzie miało wyłącznie Święto1 Maja. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Jednak zarówno 3 maja, jak i 24 maja przypada w tym roku w niedzielę, za którą w takim przypadku pracownik nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego.

Obowiązujący pracownika w miesiącu maju wymiar czasu pracy oblicza się w następujący sposób:

  • mnoży się 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w maju (4 pełne tygodnie) czyli 40 x 4 = 160 h,
  • do otrzymanej liczby godzin dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni pracujących pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (1 dni x 8h = 8 h).
  • od obliczonego w ten sposób wymiaru czasu pracy odejmujemy 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela (minus 8 h).

W wyniku działania wymiar czasu pracy w maju wynosi 160 h.

Należy pamiętać, że w święta przypadające w niedziele, praca jest co do zasady niedozwolona.

Piotr Szulczewski, VAT.pl