Trzecia podwyżka ZUS w 2012 roku

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj PIT.plW tym roku już po raz trzeci zmienią się składki ZUS płacone przez przedsiębiorców. Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wpływa na wzrost stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego. I znów zapłacimy więcej.

 

Podstawy wymiaru składek ZUS

Pierwszy wzrost sumy składek ZUS w 2012 roku wynikał z wyższych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wynosza one odpowiednio 2 115,60 zł i 2 828,31 zł. To już spowodowało, że za styczeń przedsiębiorca musiał zapłacić więćej niż za grudzień 2011 roku:

  • o 11,04 zł na składkę zdrowotną,
  • o 32,15 zł na skladki społeczne (emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i Fundusz Pracy).

Styczniowa podwyżka kosztowała więc małego przedsiębiorcę płacącego minimalny ZUS ponad 43 zł.

Druga podwyżka ZUS – nowe rentowe 2012

Choć podstawy wymiaru składek pozostają niezmienne przez cały rok, to już 1 lutego zaczęła obowiązywać wyższa o 2 punkty procentowe stawka ubezpieczenia rentowego. Po ponad czterech lata obowiązywania 6% stawki rentowej, została ona podniesiona do wysokości 8%. Składka rentowe za styczen wynosiła 126,94 zł, a za luty wzrosła do 169,25zł. Tym samym przedsiębiorcy na początku marca musieli zapłacić o kolejne 42 zł więcej opłacając składki do ZUS za luty 2012.

Wzrost stawki ubezpieczenia wypadkowego

Trzecia podwyżka, którą przedsiębiorcy dopiero odczują, to wzrost stawki na ubezpieczenie wypadkowe z 1,67 na 1,93 %. To efekt opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dziennik Ustaw 2012 poz. 285).

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Wymienione powyżej rozporządzenie ustala najwyższą stopę procentową na poziomie 3,86%, a więc stawka ubezpieczenia wypadkowego dla małego przedsiębiorcy wyniesie od 1 kwietnia 2012 roku 1,93%.

To zmiana po trzech latach obowiązywania stawki 1,67%, a także kolejne 5,50zł więcej do zapłaty na ZUS w 2012 roku.

           

Ponad 90 zł więcej na składki ZUS

W efekcie tych wszystkich zmian, przedsiębiorca opłacający minimalny ZUS już na początku maja będzie musiał zapłacić ponad 90 zł więcej z tytułu składek do ZUS, niż płacił na początku tego roku.

Data płatności Okres składkowy Suma składek ZUS
(rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i fundusz pracy)

do 10 stycznia 2012

za grudzień 2011

890,14 zł

do 10 lutego 2012

za styczeń 2012

933,45 zł

do 10 marca 2012

za luty 2012

975,76 zł

do 10 maja 2012

za kwiecień 2012

981,26 zł

Oby była to już ostatnia podwyżka składek ZUS w tym roku. Na razie ucichł żywo dyskutowany na początku lutego rządowy pomysł uzależnienia wysokość składki przedsiębiorców od dochodu, który przyniósłby dalsze podwyżki.

Katarzyna Sudaj