Trybunał rozpatrzy wniosek Lewiatana w sprawie regulaminów wynagradzania

21.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Trybunał rozpatrzy wniosek Lewiatana w sprawie regulaminów wynagradzania

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Konfederacji Lewiatan o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania.

Trybunał rozpatrzy wniosek Lewiatana w sprawie regulaminów wynagradzania

Źródło: YAY foto

O tym, czy sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym zdecyduje sąd orzekający. Chodzi o art. 772 §4 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Przepisy zawarte w tych ustawach uniemożliwiają pracodawcy zmianę regulaminów, jeżeli nie wyrażą na to zgody organizacje związkowe i przedstawią w tej sprawie wspólnie stanowisko w terminie 30 dni.

- Bez zgody związkowców pracodawca nie może więc wprowadzić, jak i zmienić regulaminu wynagradzania – komentuje dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan