Trwają prace nad powołaniem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

22.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego należy zacząć się od fundamentów, czyli Ordynacji podatkowej (dalej: ordynacja). Tworzenie aktu stanowiącego podwaliny całego systemu podatkowego powinno przebiegać w sposób balansujący stanowiska i potrzeby wszystkich zainteresowanych środowisk, w szczególności reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów. To jest warunek stworzenia aktu stabilnego i trwałego. Oczekuje się, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje ordynacji z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z materialnym prawem podatkowym oraz innymi ustawami. Następnie zadaniem Komisji będzie przygotowanie projektu ustawy i współuczestniczenie w całym procesie legislacyjnym. Zakłada się, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą kodeksem.

W Komisji mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego – powołani przez Prezesa Rady Ministrów. Komisja będzie składać się z 15 osób. Organizacja jej prac bazuje na analogicznych rozwiązaniach z komisji ds. kodyfikacji: prawa budowlanego, prawa cywilnego, prawa karnego, przy czym budżet tworzonej komisji będzie znacząco niższy. Komisja Kodyfikacyjna będzie technicznie obsługiwana przez Ministerstwo Finansów.

źródło: www.mf.gov.pl