To już pewne. Od 1 kwietnia nowa, niższa składka wypadkowa

Iwona Maczalska 12.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS za siebie oraz za inne osoby ubezpieczone muszą mieć na uwadze, że od 1 kwietnia zmieni się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wpłynie to m.in. na kwotę przelewu, jaką będzie trzeba wykonać do ZUS w maju (za kwiecień) na indywidualny rachunek bankowy.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia
Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia / YAY foto

8 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz.502) .

<< ZUS DRA jednoosobowej firmy po obniżeniu stawki wypadkowego >>

W myśl rozporządzenia od 1 kwietnia zmianie ulegnie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że:

  1. Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie – w przelewie za kwiecień, który wykonywany będzie z początkiem maja 2018 roku - uwzględnić muszą nową wysokość składki wypadkowej. Wpłynie to bezpośrednio na kwotę przelewu wykonywanego na jednolity rachunek przypisany do danego przedsiębiorcy.
  2. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych – od 1 kwietnia 2018 roku wpłacać będą składki na to ubezpieczenie w wysokości 1,67%.
  3. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych – wpłacać będą składki jak dotychczas – na podstawie decyzji ZUS wydanej w związku ze złożonymi informacjami ZUS IWA.

<< Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku >>

Niższa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Ponieważ w opublikowanym rozporządzeniu najwyższa stopa procentowa wynosi 3,33%, a nie jak dotychczas 3,60% (górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego), to od 1 kwietnia spodziewać się możemy obniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Jej wysokość od 1 kwietnia 2018 roku wynosić będzie 1,67%, a nie jak obecnie 1,80%.

Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

47,98 zł

44,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

11,34 zł

10,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Więcej o składce wypadkowej, kategorii ryzyka dla poszczególnych grup działalności możesz dowiedzieć się z artykułu ,,Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku”.

Iwona Maczalska, PIT.pl