To już pewne – będzie podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2014 roku

Iwona Maczalska 16.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Rząd w trybie obiegowym przyjął podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku z 1600 na 1680 zł brutto.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyższe koszty dla przedsiębiorców

Rząd nie mógł pozostawić minimalnego wynagrodzenia na niezmienionym poziomie. Podwyżka wynika bowiem z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą w przypadku, gdy płaca minimalna stanowi mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jej wysokość wzrasta o inflację oraz 2/3 wskaźnika PKB.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w I roku pracy obowiązująca w 2014 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679) wynagrodzenie pracownika w jego pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80% przeciętnego minimalnego wynagrodzenia. Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które pracownik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów, w których pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w I roku będzie zatem wynosiła:
 

Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy* Obowiązuje od

1.680,00 zł*

1.344,00 zł**

01.01.2014

1.600,00 zł*

1.280,00 zł**

01.01.2013

<< czytaj rozporządzenie

Iwona Maczalska
PIT.pl