Tarczy antykryzysowa 4.0 wprowadza ułatwienia dotyczące cen transferowych

Ewelina Czechowicz

Ustawa, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadza wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Prezentujemy zmiany oraz wskazujemy nowe terminy.

Ułatwienia te obejmują przedłużenie terminów:

  1. na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i
  2. na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
    • do 31 grudnia 2020 r.– w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
    • o 3 miesiące– w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
    • na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej - do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzone zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Rozszerzenie terminów dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych.

Poniżej tabela z podstawami prawnymi:

Przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podstawa prawna

Przedłużenie terminu

termin na złożenie informacji o cenach transferowych – na podstawie , art. 23zf u.p.d.o.f. oraz art. 11t ust. 1 u.p.d.o.p.

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie art. 23y ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11m ust. 1 u.p.d.o.p.

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23zb ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11p ust. 1 u.p.d.o.p.

do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

 

 

 

 

Ceny transferoweKoronawirus w Polsce