Szczepienia przeciw grypie bez podatku PIT

Katarzyna Sudaj

Szczepienia ochronne przeciw grypie wykonanie od 1 marca 2020 r. zostały zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych. Pracownicy, którzy otrzymali szczepionkę refundowaną przez pracodawcę, zostali zwolnieni z podatku z tytułu tego nieodpłatnego świadczenia.

Szczepienia przeciw grypie bez podatku PIT
Źródło: shutterstock.com

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie z 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174 i weszło w życie 8 grudnia 2020 r. 

Skorzystają pracownicy i zleceniobiorcy 

Rozwiązanie jest skierowane w szczególności do pracowników i zleceniobiorców, dla których pracodawca wykupił pakiet usług medycznych. W tym przypadku zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia nieprzekraczającego kwoty 100 zł w roku podatkowym.

Podatek wcześniej pobrany zostanie zwrócony

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje, że od otrzymanego świadczenia nie będzie pobierany podatek dochodowy (w tym przez płatników tego podatku), a podatek wcześniej pobrany zostanie podatnikowi zwrócony.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.

Koronawirus w PolscePodatek PIT