Szczepienia i pakiety medyczne pracowników w kosztach podatkowych

Piotr Szulczewski 01.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Szczepienia i pakiety medyczne pracowników w kosztach podatkowych

Z początkiem jesieni aktualnym staje się temat rozliczania przez przedsiębiorców w kosztach podatkowych pakietów medycznych oraz szczepień oferowanych pracownikom, udziałowcom czy menedżerom w związku z powierzanymi im zadaniami służbowymi.

Szczepienie przychodem pracownika

Wydatki na szczepienia lub na pakiety medyczne dla pracowników stanowią koszt pośrednio związanych z przychodami. Ponosząc je przedsiębiorcy zabezpieczają źródło przychodów poprzez udzielanie mniejszej ilości dni wolnych od pracy, a także ograniczanie przerw w pracy potrzebnych na prywatne wizyty pracowników w państwowych jednostkach medycznych, w których oczekiwanie na poradę jest znacznie dłuższe. Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe, które pozwalają rozliczać w kosztach przedsiębiorstwa pakiety medyczne lub szczepienia, których wartość stanowi tzw. świadczenia pracownicze(por. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 grudnia 2010 r., sygn.. akt IBPBI/2/423-1160/10/PC).

Szczepienia pracowników a koszty

Źródło: Thinkstock

Zarówno zatem pakiety medyczne, jak i szczepienia przeciw grypie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Problem stanowią natomiast koszty szczepień specjalistycznych, związanych np. z pobytem prywatnym pracownika w obcym kraju. Jeżeli jednak szczepienia takie związane byłyby z wyjazdem służbowym, to również takie wydatki stanowią koszty działalności gospodarczej.

Szczepienia a ZUS

Podobny kłopot w rozliczaniu kosztów podatkowych występuje w przypadku rozliczania w kosztach pakietów medycznych oferowanych członkom rodzin pracowników. Problemem tym zajął się np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 marca 2012 r., sygn. akt ILPB3/423-601/11-2/JG uzasadniając, że członkowie rodzin nie są pracownikami, a zatem przedmiotowych wydatków nie można traktować jako kosztów pracowniczych. Wydatki te, nie przekładają się zatem na przychody podmiotu.

W ocenie PIT.pl zarówno wydatki na szczepienia urlopowe pracowników, jak i koszty szczepień okresowych rodzin pracowników, a także wydatki na pakiety medyczne takich osób stanowią koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczyć je należy do ogólnych kosztów pracowniczych ponoszonych w związku z wynagradzaniem pracownika. Stanowią one formę zapłaty za czynności wykonywane przez zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zlecenie etc.

Szczepienia a VAT

Z ZFŚS bez kosztów

Do kosztów podatkowych nie można zaliczać natomiast wydatków finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kosztami podatkowymi są wyłącznie składki na działalność funduszu, którego funkcjonowanie oraz finansowanie nie stanowi już kosztów przedsiębiorstwa.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl