System MOSS – kogo to w ogóle dotyczy?

27.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

System MOSS – kogo to w ogóle dotyczy?

Funkcjonujące od początku 2015 r. nowe zasady rozliczania podatku VAT dla części wewnątrzunijnych transakcji na rzecz konsumentów nie należą do łatwych. Koniecznie muszą się do nich dostosować przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Jak właściciel firmy może sprawdzić czy zmiany odnoszą się również do jego działalności?

Dwie opcje rozliczenia z podatku VAT

Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2014 r. polski przedsiębiorca, który sprzedawał usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne osobom prywatnym z innych krajów Unii Europejskiej, rozliczał je zgodnie z polskimi przepisami. Wynikało to z faktu, że miejscem świadczenia takiej usługi był kraj sprzedawcy. Ten schemat uległ zmianie w związku z reformą przeprowadzoną przez UE, mającą na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie we wszystkich krajach członkowskich.

Przez to dziś, usługa świadczona konsumentowi z Unii opodatkowana jest w państwie nabywcy. Żeby odpowiednio się rozliczyć przedsiębiorca ma dwa wyjścia:

  • Zarejestrować się do celów podatku VAT w kraju, z którego pochodzi konsument – to rozwiązanie uciążliwe i problematyczne, wymaga bowiem zapoznania się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w danym państwie.
  • Wybrać system MOSS (z ang. Mini One Stop Shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi) – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT, pośrednikiem jest tu Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście.

Część przedsiębiorców może jednak w ogóle nie orientować się czy wykonuje usługi wymagające rozliczania podatku VAT na tych zasadach. Można to sprawdzić w trzech krokach.

Jak przedsiębiorca może sprawdzić czy dotyczą go nowe przepisy?

Kluczowymi kwestiami są poprawne zidentyfikowanie kontrahenta oraz charakteru świadczonych usług. Właściciele firm, którzy nie wiedzą czy muszą rozliczać VAT w kraju nabywcy powinni przeanalizować trzy kwestie:

1.    Czy mają klientów zagranicznych z krajów unijnych?

Chodzi o odbiorców, którzy w innym kraju UE mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Jeśli nie, to nowe regulacje nie są dla polskiego przedsiębiorcy wiążące.

2.     Czy zagraniczni nabywcy są osobami prywatnymi?

W przypadku posiadania klientów spoza Polski trzeba ustalić czy znajdują się wśród nich osoby prywatne – nie będące podatnikami VAT. Wystarczy zapytać o numer VAT-UE, jeżeli nabywca go nie ma, konieczne jest potraktowanie go jako konsumenta.

3.    Czy świadczy się usługi elektroniczne, telekomunikacyjne bądź nadawcze?

Generalnie nowe przepisy dotyczą tych przedsiębiorców, którzy poza granice kraju, ale wewnątrz Unii Europejskiej, sprzedają przykładowo aplikacje mobilne, gry, dostęp do stron www, udzielają licencji na oprogramowanie czy dostarczają prenumeratę online.

Rejestracja w systemie MOSS nie musi być brana pod uwagę w przypadku sprzedaży usług m.in. przez Amazon, Google Play, AppStore czy Shutterstocka (rozliczenie następuje z każdą z tych firm, a nie pojedynczym konsumentem).

Czego dopilnować przystępując do mechanizmu MOSS?

Korzystanie z systemu MOSS ma ułatwiać rozliczenie podatku VAT w kontekście usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów z UE. Wymaga jednak dopilnowania pewnych kwestii formalnych. Przede wszystkim konieczna jest rejestracja do systemu w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście, który zajmuje się rozliczeniem w kraju nabywcy. W tym celu składa się formularz VIU-R.

Przedsiębiorca zobligowany jest także do wystawiania faktur jeśli zażyczy sobie tego kupujący, prowadzenia ewidencji świadczonych usług oraz stosowania takiej stawki na konkretną usługę, jaka obowiązuje w państwie nabywcy. Regulacje wymagają też, by wszelkie rozliczenia dokonywane były w euro. Z zastrzeżeniem, że kraj, w którym europejska waluta nie obowiązuje może zażądać zastosowania swojej własnej waluty.

I jeszcze jeden istotny obowiązek. Każdy przedsiębiorca, który wybierze MOSS musi do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale złożyć elektroniczną deklarację VIU-D. Nie jest ważne czy ten termin wypada w dzień roboczy czy wolny od pracy. Deklarację kwartalną przesyła się do wspomnianego już Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Rejestracji w systemie MOSS nie jest koniecznością, decyzja w tym zakresie zależy wyłącznie od przedsiębiorcy. Jeśli jednak nie zdecyduje się na rozliczanie za pośrednictwem tego mechanizmu, musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju Unii Europejskiej, w którym na rzecz konsumentów świadczy usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze.

Sebastian Bobrowski

Dyrektor Finansowy inFakt

infakt