Pobierz e-pity 2019

Świadczenia w ramach programu Erasmus+ bez podatku

Piotr Szulczewski 22.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zaniechanie poboru podatku z tytułu wypłat w ramach najpopularniejszego programu wymiany kadry naukowej przewiduje uchwalone właśnie rozporządzenie Rady Ministrów.

Świadczenia w ramach programu Erasmus+ bez podatku

Źródło: Thinkstock.com

Zaniechanie poboru podatku dotyczy dochodów z tytułu stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody  zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. A ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Zaniechanie ma stanowić zachętę do korzystania z programu, kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

W obecnym stanie prawnym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT, wolna od podatku jest część dochodów polskich rezydentów podatkowych, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zwolnienie limitowane jest do wysokości diet , a zatem gdy równowartość miesięcznej diety jest wyższa od miesięcznej stawki stypendium (np. w Holandii stawka ta to 400 eur, a dieta za miesiąc pobytu to 1500 eur), cała kwota ta korzysta ze zwolnienia. Takie zwolnienie obejmuje wszystkie programy studenckie.

W przypadku kadry naukowej stawki są wyższe np. w Holandii wynoszą 130 eur a dzienna dieta to 50 eur. Nadwyżka nie korzysta zatem ze zwolnienia z opodatkowania. Wprowadzenie zmiany poprzez zaniechanie poboru podatku od tej nadwyżki ma zatem na celu wyeliminować ten problem.

Piotr Szulczewski, PIT.pl