Stypendia Erasmus bez podatku

18.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Stypendia z programu Erasmus + otrzymane w latach 2015-2016 zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opublikowano właśnie stosowne rozporządzenie o zaniechaniu poboru PIT od tych dochodów.

Stypendia Erasmus bez podatku

Źródło: East News

Dochody otrzymywane z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywane w ramach programu „Erasmus+” w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie będę podlegały opodatkowaniu.

W piątek 14 sierpnia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2015 poz. 1176).

„Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu. W toku ujednolicania przepisów, w pierwszej kolejności z podatku zostali zwolnieni studenci. Podpisane rozporządzenie likwiduje opodatkowanie dla wszystkich stypendystów - również dla pracowników uczelni.” - podaje za PAP Bankier.pl w artykule "Stypendyści Erasmusa nie zapłacą podatku".

/ks