Student nie rozliczy korepetycji ryczałtem

Piotr Szulczewski 11.07.2011 12:00 (aktualizacja: )

12.07 Student nie rozliczy korepetycji ryczałtem

Choć sesja już za nami, co bardziej przedsiębiorczy studenci zastanawiają się jak rozliczać w przyszłym roku korepetycje swoich podopiecznych. Wątpliwości pojawiają się przede wszystkim przy zastosowaniu ryczałtowej, ułatwionej metody rozliczeń.

Student, jako niewykwalifikowany pedagog, nie jest upoważniony do stosowania opodatkowania ryczałtem. Choć posiada on często merytoryczne przygotowanie do przekazania wiedzy, nie można go uznać za nauczyciela – osoby posiadającej kwalifikacje pedagogiczne, zawodowo trudniącej się nauczaniem.

Ryczałtem rozliczać mogą się wyłącznie nauczyciele w ramach wykonywania tzw. wolnego zawodu, czyli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Stąd też forma zorganizowanego nauczania wyklucza opodatkowanie ryczałtem. Za przykład posłużyć może działalność w zakresie nauczania, świadczona na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Taka działalność wyklucza ryczałtową formę opodatkowania, dlatego też  nauczyciele świadczący usługi na rzecz szkół językowych muszą szukać innej formy rozliczenia.

Student natomiast, podobnie jak i nauczyciel, może zdecydować się na rozliczenie udzielanych korepetycji w ramach karty podatkowej, pod warunkiem jednak, że korepetycje polegają na udzielaniu lekcji na godziny. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. Co ważne, należy stwierdzić, że usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 8.02.2008 r., sygn. akt IPPB1/415-358/07-2/AJ).

Ryczałt ewidencjonowany od nauczycieli wynosi 17% przychodu, natomiast karty podatkowej przedstawia poniższa tabela.

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie
lekcji miesięcznie
Stawka

1

2

do 48

3 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

144 zł + 6 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

432 zł

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl

Firma i Podatki