Pobierz e-pity 2019

Stawka podatku VAT na siłownię

08.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

08.04 Stawka podatku VAT na siłownię

Jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien rozwiać wątpliwości w zakresie właściwej stawki VAT na korzystanie z obiektów sportowych, takich jak siłownia czy klub fitness.

Kwestią budzącą dotychczas kontrowersje był przede wszystkim sposób rozumienia wyrażenia „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), od którego było uzależnione zastosowanie preferencyjnej 8% stawki VAT.

Dotychczas zdania organów podatkowych były podzielone – występowały do tej pory dwa zasadnicze stanowiska w przedmiocie opodatkowania usług, takich jak korzystanie z siłowni:

  1. usługi takie podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, ze względu na fakt, że karnet wstępu na obiekt sportowy poza samym wstępem, do którego stosuje się preferencyjną stawkę, daje również możliwość korzystania z określonego sprzętu, co powinno być opodatkowane stawką 23 % (por. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2011 r., sygn. IBPP2/443-289/11/RSz);
  2. usługi te powinny być objęte stawką VAT w wysokości 8%, ponieważ opłata za wstęp obejmuje nie tylko dostęp do określonego obiektu, ale w tej opłacie klient otrzymuje możliwość korzystania z różnego rodzaju urządzeń sportowych, co nie powinno być rozpoznawane jako odrębne świadczenie (por. np. interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. IPPP1/443-1374/11-2/ISZ).

Należy podkreślić, że kwestia preferencyjnej stawki VAT w zakresie wstępu na obiekty sportowe nie była wcześniej przedmiotem rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego. prawdopodobieństwo tym donioślejsze znaczenie dla rozwiania omawianych wątpliwości może mieć powołane rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. I FSK 311/13) uznał, iż nie można zakładać, że racjonalny ustawodawca tworzy normę prawną nieobejmującą żadnego stanu faktycznego. Tym czasem nie sposób wskazać usługi związanej z rekreacją, która polegałaby wyłącznie na samym wstępie, biernym uczestnictwie, bez aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w tym obiekcie.

W związku z powyższym, Sąd dokonał następującej interpretacji zakresu usług świadczonych przez siłownie wskazując, że:

  1. usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – w przypadku kart wstępu, obejmują zarówno wstęp na siłownię, jak i korzystanie z urządzeń tam się znajdujących
    - powinny być opodatkowane preferencyjną stawką w wysokości 8%,
  1. określenie usługi „wyłącznie w zakresie wstępu” – oznacza, że usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, np. usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną - powinny być opodatkowane podstawową stawką 23 %.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrok NSA, wpływając na ujednolicenie stanowiska organów podatkowych, zakończy spory o dopuszczalność stosowania preferencyjnej stawki odnośnie korzystania z obiektów sportowych.

Tomasz Pastuszka
Konsultant podatkowy Russell Bedford Poland Sp. z o.o.