Status podatników VAT do sprawdzenia również z poziomu programów księgowych

Piotr Szulczewski 18.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępnia API do usługi sprawdzania statusu podmiotu jako podatnika podatku VAT. To krok milowy dla funkcjonowania wielu programów księgowych, z których bezpośrednio będzie można dzięki temu rozwiązaniu kontrolować kontrahentów.

Status podatników VAT do sprawdzenia również z poziomu programów księgowych / YAY foto

Podatnik nie posiada prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a zatem taki, który choćby prowadząc działalność gospodarczą w chwili realizacji transakcji nie był zarejestrowany dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z orzeczeniami TSUE oraz polskich sądów administracyjnych, odliczenie przysługuje w przypadku, gdy podatnik m.in. wykazał się należytą starannością przy kontroli statusu kontrahenta. Jednym z dowodów na dochowanie tej staranności, jest kontrola rejestru podatników VAT w zakresie statusu kontrahenta. Podatnik musi udowodnić, że zachował ostrożność i nie mógł przewidzieć, że transakcja stanowi nadużycie prawa podatkowego dokonane w celu uzyskania korzyści majątkowej, a jego działania służyły rozliczeniu transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzez podjęte działania musi zatem udowodnić, że dążył do eliminowania możliwego obejścia przepisów prawa. W efekcie udowodnić musi, że nie wiedział i nie mógł wiedzieć o tym, że czyn miał na celu obejście przepisów prawa.

Do tej pory kontrola ta możliwa była przede wszystkim poprzez portal podatkowy – w formie zalogowania się pod adresem https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ i wskazania tam numeru NIP kontrahenta. Obecnie udostępnienie API pozwoli na połączenie funkcjonalności portalu podatkowego i programów księgowych, które skorzystają z udostępnionej wtyczki. Z poziomu programów będzie można dokonać kontroli statusu kontrahenta co więcej – programu mogą posiadać funkcję automatycznego sprawdzania kontrahenta, od którego uzyskano fakturę wprowadzaną do programu księgowego.

Usługa obecnie oraz – przy założeniu jej implementacji do własnych programów, daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy mogą również korzystać z wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym samym zakresie. Pytający w obu przypadkach otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Zgodnie z komunikatem MF:

„Ministerstwo Finansów informuje, że udostępnione zostało API do dostępnej na Portalu Podatkowym usługi Sprawdzenia statusu podmiotu w VAT.

Zasady wymiany informacji pomiędzy usługą sieciową „Sprawdź status VAT" udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, a oprogramowaniem interfejsowym systemów klienckich, pobierających informacje dotyczące statusu podatników jako płatników podatku VAT zawarte są w dokumencie Usługa „Sprawdź status VAT". Specyfikacja Wejścia-Wyjścia, wersja 0.1.0.”

Piotr Szulczewski, PIT.pl