Sprzedaż węgla po 2000 zł przez gminy przyjęta przez Sejm. Ważne zmiany w dodatku węglowym

Ewelina Czechowicz

W czwartek Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom swojej gminy po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

303 posłów, m.in. z klubów PiS, Lewicy, Koalicji Polskiej, Polski 2050 poparło w czwartek w Sejmie ustawę o preferencyjnym zakupie węgla przez gospodarstwa domowe. Przeciw zagłosowało 14 posłów, w tym Konfederacja, a posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu. 

Sprzedaż węgla po 2000 zł przez gminy

Przyjęte przez Sejm przepisy mają pozwolić na to by gminy, spółki gminne i związki gminne  mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są PGE Paliwa i Węglokoks.

3 tony węgla na gospodarstwo domowe

Na mocy przyjętych przepisów gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Sprzedaż węgla po 2000 zł i ważne zmiany w dodatku węglowym

Źródło: shutterstock

Zwolnienie z podatku akcyzowego

Według przyjętych przepisów spółki komunalne i gminy które zdecydują się na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie będą zwolnione z podatku akcyzowego od dokonywanych przez siebie transakcji.

W uzasadnieniu projektu wskazano że z zakupu taniego węgla może skorzystać od 3,6 mln do 3,84 mln gospodarstw domowych, które mogą kupić ok. 5 mln ton. Koszt wprowadzenia przyjętych przepisów ma wynieść ok. 4 mld zł netto, środki na sfinansowanie sprzedaży taniego węgla od gmin mają pochodzić  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek węglowy. 3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku PIT - PIT.pl

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

Ustawa o sprzedaży taniego węgla zawiera również zmiany w zakresie przyznawania dodatku węglowego. W ustawie wprowadzono przepis, który pozwoli na otrzymanie świadczenia gospodarstwom domowym, które mieszkają pod jednym adresem. Aktualnie dodatek węglowy otrzymuje tylko jedno z gospodarstw domowych które jest pod tym samym adresem. To się zmieni w sytuacji kiedy pod jednym adresem są gospodarstwa domowe, które ogrzewają się oddzielnymi źródłami ciepła, które  zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie przez każde z tych gospodarstw domowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy czym przyznanie dodatku węglowego w takiej sytuacji ma nastąpić w drodze wydania decyzji.

Z uwagi na te zmiany podniesiono limit wydatków na dodatek węglowy z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł.

Kiedy przepisy zaczną obowiązywać?

Aktualnie projekt przepisów ma trafić pod obrady Sejmu. Przed nim ścieżka legislacyjna, która obejmuje głosowania w Sejmie i Senacie. Ustawa ma zacząć obowiązywać z dniem następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.