Pobierz e-pity 2019

Sprzedaż prywatnych rzeczy ujmij w zeznaniu podatkowym

Piotr Szulczewski 13.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Sprzedaż mebli po zmarłym krewnym albo podarowanego roweru należy wykazać w deklaracji PIT. Ta sama zasada dotyczy kupionego niedawno i sprzedawanego przed nowym sezonem motocykla czy też nieprzydatnego już samochodu.
Sprzedaż ruchomości podlega rozliczeniu w deklaracji podatkowej. Jedynym ograniczeniem jest tutaj czas od ich zakupu lub innej formy nabycia do dnia sprzedaży. Jeżeli okres ten nie przekroczył sześciu miesięcy, wówczas zeznanie podatkowe musi zawierać informacje o przychodzie oraz koszcie jego uzyskania.

Źródło: Thinkstock.com

Przekroczenie terminu sześciu miesięcy bycia właścicielem rzeczy powoduje, że wartość przychodu z jej sprzedaży nie wpływa na kwotę podatku do zapłaty. W konsekwencji sprzedaż taka nie trafia do deklaracji podatkowej PIT.

Termin sześciu miesięcy liczony jest od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W efekcie okres, w którym wykazać należy sprzedaż może się nieznacznie wydłużyć.

Podatek od sprzedaży ruchomości, dokonanej przed upływem sześciu miesięcy opłaca się nie później niż 30 kwietnia. Możliwe jest przy tym wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej, po której dojdzie dopiero do zapłaty należnego podatku.
Sprzedaż wpływać może na rodzaj deklaracji podatkowej przekazać należy do urzędu skarbowego. Podatnik może bowiem zostać zmuszony, by zamiast deklaracji PIT-37 złożyć do organu skarbowego druk PIT-36. Zatem nawet osoby, które dotychczas zarabiały wyłącznie na etacie, jeżeli wykazują przychód ze sprzedaży ruchomości, zmienić muszą składaną w tym roku deklarację. Jeżeli w latach przyszłych podobna sprzedaż nie będzie miała miejsca, to będą one mogły powrócić do rozliczeń na tradycyjnym dla nich druku PIT-37.   

Rzeczy darowane i dziedziczone z wyższym podatkiem od sprzedaży 

Ujęcie sprzedaży ruchomości w deklaracji PIT polega na wskazaniu przychodu ze sprzedaży, ale również poniesionych kosztów. Sprzedaż rzeczy otrzymanych nieodpłatnie takich kosztów generuje co do zasady znacznie mniej, niż rzeczy zakupionych. Do kosztów zalicza się bowiem udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie posiadania rzeczy. Skoro nabycie nastąpiło nieodpłatnie, to podatnik nie może ustalić kosztu jako wartości rynkowej rzeczy i podatku płacić wyłącznie od nadwyżki ponad tę wartość rynkową.

Piotr Szulczewski, PIT.pl