Pobierz e-pity 2019

Sprzedaż auta: koryguj VAT zarówno poniżej, jak i powyżej 60%

Piotr Szulczewski 31.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

31.07 Sprzedaż auta: koryguj VAT zarówno poniżej, jak i powyżej 60%

Znaczna część podatników nie miała możliwości odliczenia całych 6000 zł od nabycia pojazdu. Związane było to z niską ceną nabywanego samochodu. Obecnie zastanawiają się oni, czy przy sprzedaży korekta dotyczy pełnej kwoty, czy korygować powinni jedynie kwotę do wartości limitu 6000 zł.

Nabywca pojazdu osobowego o wartości początkowej 20.000 zł brutto mógł do końca 2013 r. odliczyć 60% VAT, nie więcej niż 6000 zł. W praktyce podatek VAT wynosił 3739.84, a 60% z tej wartości pozwalało na odliczenie jedynie 2243,90 zł. Limit 6000 zł nie był przez przedsiębiorcę brany pod uwagę, gdyż 60% podatku nie przekraczało tej kwoty.

Zmiany w zasadach naliczania VAT od sprzedaży aut po 1 kwietnia 2014 r.

W innej sytuacji pozostawał podatnik, który kupował samochód osobowy za 90.000 zł brutto. W jego przypadku VAT to 16.829,27 zł, a 60% z tej kwoty to 10.097,56 zł. Odliczenie, jakie mógł dokonać to jedynie 6000 zł. Nadwyżka nie podlegała odliczeniu.

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o VAT przy sprzedaży pojazdu od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy ci mają obowiązek naliczyć pełen VAT bez możliwości zastosowania zwolnienia ze względu na używanie pojazdu przez okres ponad 6 miesięcy.

Sprzedaż firmowego auta a korekta podatku VAT

Źródło: iStock / Thinkstock

Podatnicy, którzy przy nabyciu nie posiadali prawa pełnego odliczenia podatku VAT, uzyskali jednak możliwość skorygowania podatku za okres sprzedaży. Od momentu dokonania sprzedaży pojazd uznaje się za wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, a w konsekwencji – podatnik nabywa prawo skorygowania nieodliczonego dotychczas podatku.

Korekta dotyczy zarówno podatnika, który skorzystał z pełnego limitu, tzn. odliczał 6000 zł, jak i podatnika, który całej kwoty nie mógł odliczyć. W obu przypadkach kwotą wyjściową będzie zatem różnica między 100% odliczeniem podatku, a kwotą faktycznie odliczoną niezależnie czy było to 6000 zł czy też wartość 60% kwoty podatku wskazanego na fakturze. W przypadku podatnika sprzedającego auto kupione za 20.000 zł, korekta obejmie kwotę 1495,94 zł (różnica miedzy 100% VAT a odliczoną do tej pory kwotą 2243,90 zł). W przypadku nabywcy pojazdu za 90.000 zł kwota korygowana wyniesie 10829,27 (a zatem różnica między 100% VAT a podatkiem odliczonym, czyli 6000 zł). W obu przypadkach podatnik musi określić, przez jaki czas z 5 letniego okresu korekty pojazd był wykorzystywany w działalności, a po jakim nastąpiła sprzedaż. Im późniejszy będzie termin sprzedaży samochodu, tym niższa będzie kwota korygowanego podatku VAT do odliczenia.

Dodać warto, że nieprawidłowym jest obliczanie proporcji od całej kwoty VAT a następnie odejmowanie od niej kwoty pierwotnie odliczonej (interpretacja z 26 czerwca 2014 r., sygn. IPPP3/443-329/14-2/IG - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl