Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Sprawę w urzędzie załatwisz szybciej

17.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Szybsze załatwianie spraw, mediacje w sporach przed urzędami, koniec z karami administracyjnymi „z automatu” – to wybrane rozwiązania z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i kilku innych ustaw, którą 9 marca przyjął Sejm.

Sprawę w urzędzie załatwisz szybciej
Źródło: YAY foto

Ustawa jest częścią pakietu #100zmianDlaFirm, który ma za zadanie ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. - Nasz projekt to odpowiedź na trwające często miesiącami lub latami sprawy w urzędach. Zlecone przez nas badania pokazały, że prawie 80 proc. przedsiębiorców dostrzega ten problem . To co proponujemy, to największa od lat reforma postępowań administracyjnych – powiedział wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Nowelizacja przewiduje, że:

  • w relacjach państwo - obywatel będzie więcej partnerstwa (np. poprzez wykorzystanie mediacji),
  • sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej,
  • wysokość kar administracyjnych będzie adekwatna do przewinienia.

Partnerskie relacje urząd - obywatel

Sprawy w urzędach będzie można rozstrzygać z wykorzystaniem mediacji - zarówno pomiędzy stronami postępowania jak i pomiędzy stroną a urzędem. Szczególną rolę może ona odegrać w skomplikowanych i budzących emocje sprawach (np. deweloper chce postawić centrum handlowe , przeciw czemu protestują właściciele okolicznych działek). Mediacja powinna przyczynić się do zmniejszenia ilości odwołań i skarg do sądów administracyjnych.

Jeśli obywatel wystąpi do urzędu z prośbą, np. o udzielenie koncesji, a w świetle złożonej przez niego dokumentacji nie będą spełnione warunki do uzyskania koncesji, urzędnik będzie miał obowiązek poinformować o tym obywatela i umożliwić mu uzupełnienie dokumentów zanim wyda decyzję odmowną.

Projekt przewiduje wprowadzenie zasad, dzięki którym urzędnik nie będzie mógł nałożyć obowiązków ani odebrać uprawnień na podstawie niejasnych przepisów albo niejednoznacznych dowodów. Urzędnicy będą musieli podejmować działania proporcjonalne czyli takie, które prowadzą do celu, ale są jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Urząd nie powinien przykładowo wzywać do przedkładania dokumentów czy wymagać ich szczególnej formy, jeśli nie wynika to z przepisów i nie jest konieczne do załatwienia sprawy.

<< czytaj całość

Źródło: mr.gov.pl