Sprawdź, ile możesz dorobić na wcześniejszej emeryturze i rencie

Iwona Karkus

Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną nie mogą dorabiać bez ograniczeń. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazują bowiem limity dochodów po przekroczeniu których świadczenie zostaje zmniejszone a nawet całkowicie wstrzymane.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) przychodem dla każdego emeryta i rencisty jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Warto jednak pamiętać, że przychodem jest nie tylko kwota uzyskiwana z działalności zarobkowej lecz także kwoty pobranych zasiłków m.in. chorobowego, pielęgnacyjnego, czy rehabilitacyjnego.

I tak, każdy emeryt i rencista może dowolnie zarabiać do momentu aż nie przekroczy 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli jego dochody przekroczą 70% lecz wyniosą nie więcej niż 130% to jego świadczenie zostanie zmniejszona. Jeżeli jednak dodatkowy zarobek emeryta lub rencisty przekroczy 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wówczas jego świadczenie zostaje automatycznie zawieszane.


Ile od czerwca będzie można dorobić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacje z dnia 18 maja 2012 roku podał limit zarobków jakie może osiągać emeryt i rencista by móc uzyskiwać swoje świadczenia. Zgodnie z komunikatem obniżenie pobieranego świadczenia będzie zastosowane w przypadku emerytów i rencistów, którzy zarobią więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. a więc 2 552, 30 zł. Z kolei z całkowitym zawieszeniem pobieranego świadczenia musi liczyć się emeryt i rencista, który zarobi więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. w więc 4 740, 00 zł.

Powyższe kwoty zaczną obowiązywać od 1 czerwca bieżącego roku.

Uwaga! Powiadom ZUS o swoich przychodach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakłada na osoby pobierające renty lub świadczenia przedemerytalne obowiązek corocznego informowania o wysokości uzyskanego dochodu w okresie od 1 marca do ostatniego dnia lutego roku następnego. Ustawowy termin jej złożenia mija 31 maja każdego roku. Z obowiązku zwolnieni są emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Warto pamiętać, że powyższy obowiązek ciąży również na pracodawcach zatrudniających osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub renty.

Iwona Karkus
PIT.pl