Pobierz e-pity 2019

Spółki bez kapitału zakładowego, udziały beznominałowe - zmiany w kodeksie spółek handlowych

Piotr Szulczewski 21.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

21.08 Spółki bez kapitału zakładowego, udziały beznominałowe - zmiany w kodeksie spółek handlowych

Szeroki, unowocześniający strukturę kapitałową oraz udziałową, zakres zmian reguluje najnowszy projekt nowelizacji ustawy – kodeks spółek handlowych.

Proponowane zmiany dotyczą:

  • Wprowadzenia udziałów bez wartości nominalnej (beznominałowe),
  • Zniesienia minimalnego kapitału zakładowego lub obniżenia go do wartości 1 zł,
  • Wprowadzenia odmiennych od dotychczasowych zasad nabywania udziałów własnych oraz obniżania kapitału zakładowego,
  • Wprowadzenia testu wypłacalności spółki przed każdą wypłatą na rzecz udziałowców dla celów prywatnych,
  • Wprowadzenia obowiązkowego kapitału zapasowego na poczet amortyzacji przyszłych strat,
  • Ustalenia hierarchii źródeł, z których pokrywana ma być strata odnotowana przez spółkę,
  • Wprowadzenia obowiązkowego zwoływania zgromadzeń wspólników w przypadku znacznych strat,
  • Odstąpienia od obowiązku podejmowania zmian umowy spółki z o.o. przez podmioty, które nie zamierzają wprowadzić udziałów beznominałowych.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Źródło: Thinkstock

Proponuje się również unowocześnienie działań w zakresie zakładania spółek oraz czynności w ramach spółki poprzez poszerzenie zakresu czynności, które będą mogły być wykonywane z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Wszystkie spółki wskazane w kodeksie spółek handlowych oprócz spółki komandytowo – akcyjnej i akcyjnej będzie można zgodnie z propozycjami wskazanymi w projekcie, zakładać przy wykorzystaniu wzorca umowy. Procedura wymagać będzie wypełnienia formularza udostępnianego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wzorzec przydatny będzie również w przypadku uchwały o rozwiązaniu takich spółek.

Projekt przewiduje, że większość zmian wejść ma w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl