Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Spółka jawna - niezbędne dokumenty

22.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Spółka jawna - niezbędne dokumenty

2017-05-23

Chcesz założyć spółkę jawną, a może już ją prowadzisz? Poszukujesz wzorów dokumentów niezbędnych do jej funkcjonowania? Skorzystaj z wzorów dostępnych w serwisie PIT.pl

Spółka jawna - niezbędne dokumenty
Źródło: YAY foto

Wszystkie niezbędne do funkcjonowania spółki jawnej druki zebrane zostały w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Dz.U. 2017 poz. 963. Wśród wzorów znajduje się:

  1. Umowa spółki jawnej,
  2. Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej,
  3. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy,
  4. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy,
  5. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną,
  6. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej,
  7. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej,
  8. Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej,
  9. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej.

Wspomniane powyżej wzory można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

SMS Opis druku
Umowa spółki jawnej

Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną
Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej
Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej
Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej

/im