Spółka IT fiskusa - by za rok nie było problemów z e-PIT-ami i… kontrolą podatkową

Piotr Szulczewski 15.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Prawo do powołania spółki celowej utworzonej do realizacji projektów informatycznych oraz wyposażeniaadministracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne albo urządzenia informatyczne lub oprogramowanie przewidują najnowsze zmiany w przepisach prawa. Czy dzięki takim zmianom za rok elektroniczna deklaracja PIT-16A będzie dostępna wcześniej, niż na dwa dni przed wyznaczonym ostatecznym terminem jej złożenia?

Spółka IT fiskusa - by za rok nie było problemów z e-PIT-ami i… kontrolą podatkową

Źródło: YAY foto

Dzięki powołaniu spółki celowej Ministerstwo Finansów będzie mogło dokonywać zamówień na wyposażenie służb podatkowych i kontrolnych w nowoczesne oprogramowanie z pominięciem długotrwałego procesu zamówień publicznych oraz przetargów prowadzonych w myśl tych przepisów.

W trakcie swoich prac pracownicy spółki, których działania nie są objęte tajemnicą skarbową, będą mieli dostęp do systemów informatycznych objętych tą tajemnicą. W efekcie przetwarzanie danych i informacji o podatnikach (w tym ich dochody, numery pesel, nip itd.) powierzone będzie pracownikom, których praca nie obejmuje system taki, jak pracowników skarbowych.

>>> Kogo fiskus skontroluje w 2016 roku? <<<

Plany Ministerstwa Finansów utworzenia spółki celowej i przyspieszenia prac informatycznych wynikać mogą nie tylko z chęci przyspieszenia prac nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), mającym za zadanie ujednolicić formę przekazywania organom skarbowym informacji księgowo – rachunkowych firm. Możliwe, że plany Ministerstwa wynikają również z opóźnień, jakie miały miejsce w rozliczeniach za 2015 r., gdy na elektroniczne wersje podstawowych deklaracji podatkowych trzeba było czekać do ostatnich dni terminów rozliczenia podatku.

Prace nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym już w nowej spółce?

Do tej pory kontrola podatkowa lub skarbowa musiała zapoznać się z księgami i dokumentami znajdującymi się u podatnika. Po wprowadzeniujednolitego pliku kontrolnego wszyscy przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi bardzo szczegółowe dane finansowo-księgowe i handlowe w jednolitej formie elektronicznej według określonego schematu elektronicznego. Pozwoli to na zwielokrotnienie kontrolowanych przedsiębiorców i przyspieszenie procesu kontroli.

Prace nad JPK zaczęły się 2,5 roku temu. Nowa spółka celowa Ministerstwa Finansów przejmując prace nad nim będzie jedynie kontynuowała prace podejmowane w ramach dotychczasowych zamówień. Będzie jednak również mogła w przyszłości podejmować nowe projekty oraz kontrolować dotychczasowe, do prac nad którymi korzystać będzie z danych wrażliwych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl