Spłata zaległości w składkach ZUS możliwa w ratach

18.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

Spłata zaległości w składkach ZUS możliwa w ratach

Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Co musisz zrobić, aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia w składkach ZUS na raty?
Źródło: YAY foto
 

Co Ci da rozłożenie zadłużenia na raty?

  • Będziesz mógł spłacać zadłużenie przez dłuższy okres.
  • Od następnego dnia po dniu, w którym złożysz wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, ZUS nie będzie naliczał odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną. Stanowi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.
  • Zostanie zawieszone prowadzone postępowanie egzekucyjne.

<< Aktualna wysokość składek ZUS przedsiębiorców >>

Co ZUS może rozłożyć na raty?

ZUS może rozłożyć na raty całe zadłużenie. Co musisz zrobić, aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty?

  • Musisz złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem.
  • Musisz opłacać bieżące składki, jeżeli nadal prowadzisz działalność.
  • Jeśli masz zadłużenie w ZUS z tytułu kosztów egzekucyjnych, to musisz je zapłacić lub wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty?

  • Informację o tym, co chcesz, aby ZUS rozłożył na raty (okres zadłużenia, kwota zadłużenia).
  • Twoją propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość.
  • Wskazanie powodów zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek.
  • Wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że nie jesteś w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia.

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl