Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składki ZUS można opłacić ze środków z rachunku VAT - tylko zwykłym przelewem, nie MPP

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS).

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie banku jest taka funkcja).

Uwaga!

Do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody split payment (podzielona płatność), tylko zwykły przelew.

Po 1 listopada br. wystąpiły sporadyczne przypadki opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców z wykorzystaniem przelewów typu split payment - stąd komunikat ZUS. W związku z tymi incydentami Krajowa Izba Rozliczeniowa zwróciła uwagę kilku bankom, aby zablokowały możliwość dokonywania płatności składek ZUS z wykorzystaniem komunikatów przelewów MPP - co potwierdza Tomasz Jończyk z KIR w wywiadzie dla Prawo.pl. Próba opłacenia należności ZUS w ten sposób kończy się zwrotem środków na konto, ale skutkuje też brakiem opłacenia składek w terminie. A jeśli płatnik ZUS nie zorientuje się, że środki wróciły na jego konto, to również zaległościami w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z przepisami, do takich rachunków jak indywidualny rachunek składkowy (NRS) metoda split payment nie ma zastosowania - bank nie prowadzi dla nich rachunku VAT. Jeśli ktoś do opłacenia składek wykorzysta metodę split payment, otrzyma zwrot środków. W takiej sytuacji należy ponownie przekazać środki do ZUS – tym razem zwykłym przelewem.

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT – podstawa prawna:

art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b Prawa bankowego

Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

art. 62c ust. 11 Prawa bankowego

W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.

Źródło: ZUS

Płatność podzielonaZmiany w VATZUS