Pobierz e-pity 2019

Składki ZUS można będzie częściej odraczać i dzielić na raty

Piotr Szulczewski 13.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS można będzie odraczać i dzielić na raty

Nie tylko składki finansowane przez płatnika, ale również te opłacane przez niego za ubezpieczonych będą podlegały odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która uchwalona została przez Sejm.

zus

Źródło: Thinkstock.com

W obecnym stanie prawnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może na wniosek płatnika składek (dłużnika) – ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie – odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Powyższe ulgi mogą dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek. Nie dotyczą one składek finansowanych przez ubezpieczonych, niebędących płatnikami składek potrącanych przez płatnika z ich wynagrodzenia. Stanowi to często barierę uniemożliwiającą spłatę zadłużenia.

ZUS – stopy procentowe
Rodzaj składki Wartość % Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,93%

0%

1,80%

Zdrowotna

9%

Naliczana 9%

0%

Odliczana od podatku 7,75%

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

*Z tytułu prawidłowej wypłaty świadczeń chorobowych wypłacającemu przysługuje wynagrodzenie w wartości 0,1% wypłacanych kwot.

Nowelizacja przewiduje zmianę tej sytuacji i objęcie możliwością rozłożenia na raty i odroczenia całej kwoty należnej na rzecz ZUS.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych 

Układ ratalny i o odroczeniu tylko po opłaceniu składek za ubezpieczonego

Obecnie płatnik składek, który chciał zawrzeć układ ratalny lub skorzystać z odroczenia terminu płatności składki musiał przed zawarciem umowy dokonać opłacenia części składki finansowanej przez ubezpieczonego. Po nowelizacji przepisów, płatnik również będzie zobowiązany zawrzeć umowę. Od składek nią objętych  nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

Piotr Szulczewski, VAT.pl