Składki ZUS dla nowych firm w górę

Piotr Szulczewski 23.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS dla nowych firm w górę

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. spowoduje wzrost obciążeń składkami ZUS, do których opłacana zobowiązani są przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220) zmianie ulega wysokość składek ZUS, jakie za okres od stycznia 2015 r. opłacać będą musieli przedsiębiorcy korzystający z tzw. obniżonej podstawy składek. Przypomnijmy, że uprawnienie to przysługuje im przez pierwsze 24 miesiące działalności i powoduje, że podstawą ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2014 r. kwota 30% wynagrodzenia minimalnego wynosiła 504 zł. W 2015 r. kwota ta wyniesie 525 zł. Od tej wartości liczyć będzie trzeba składki ZUS.  Oznacza to wzrost podstawy ustalenia składek o 21 zł.

W efekcie zmiany składki ZUS za 2015 r. kształtują się tak, jak wskazuje to poniższa tabela:

Stawki obowiązujące w 2015 roku
 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres154,61 zł167,47 zł

dane dostępne
w styczniu

12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie
zdrowotne

Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 złdane dostępne
w styczniu
525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 zł

dane dostępne
w styczniu

12,86 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

(dane dostępne w styczniu) - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

(dane dostępne w styczniu) - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

Piotr Szulczewski, VAT.pl