Składki ZUS 2016. Będzie podwyżka

Katarzyna Sudaj 10.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS 2016. Będzie podwyżka

Znamy już wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, która będzie obowiązywała od stycznia 2016 roku, a także poziom składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy będą płacili do ZUS ponad 1110 zł miesięcznie.

Składki społeczne ZUS na 2016 rok

Źródło: YAY foto

W poniedziałek 7 września br. Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016. To w nim zapisano wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok. To na bazie tego wynagrodzenia ustala się wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ZUS na kolejny rok.


Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku w 2016 roku

Rząd przyjął w projekcie budżetu, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok wyniesie 4055 zł. Na 2015 rok prognozowano je na poziomie 3959 zł, więc mamy do czynienia z 96 zł podwyżką.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, stąd w 2016 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 0,6*4055 zł = 2433,00 zł.

Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2016 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 474,92 zł,
  • składka rentowa 194,64 zł,
  • składka chorobowa 59,61 zł,
  • składka wypadkowa 43,79 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 59,61 zł.

Każda ze składek wzrośnie o kilka złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2015 roku. W sumie da to łączną podwyżkę ZUS na ubezpieczenie społeczne w wysokości prawie 20 zł (dokładnie 19,70 zł).

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2016
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres713,35 zł772,96 złxxx zł*59,61 zł
01-12.2016Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2433,00 złxxx zł*2433,00 zł474,92 zł194,64 zł59,61 zł43,79 złxxx zł*59,61 zł

Obecnie przedsiębiorcy płacą miesięcznie 1092,28 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. W 2016 roku suma daniny do ZUS przekroczy 1110 zł. Wynika to chociażby z podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne, która wynosi 19,70 zł. Należy jeszcze liczyć się ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ile wyniesie ta podwyżka?

*Składka zdrowotna ZUS 2016

Tego dowiemy się dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2016 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2015 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2016 rok.

[Aktualizacja 20.01.2016 r.]: Znamy już wysokość składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne 2016. Znajdziesz jątutaj.

Katarzyna Sudaj, VAT.pl