Składki rolników w latach 2015-2016 bez zmian

13.11.2014 10:00 (aktualizacja: )

Składki rolników w latach 2015-2016 bez zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przedłuża na kolejny okres, czyli na lata 2015 i 2016, obecnie obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

KRUS w latach 2015-2016
Źródło: Thinkstock

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Określają, że w gospodarstwach o powierzchni:

  • poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
  • powyżej 6 ha przeliczeniowych, składkę opłaca rolnik.
Optymalizacja składek z wykorzystaniem KRUS

Składki zdrowotne za domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik, który taką działalność prowadzi. Składki będą wpłacane do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Źródło: premier.gov.pl