Pobierz e-pity 2019

Składka zdrowotna wyższa od zaliczki na podatek? Zastosuj ograniczenie składki zdrowotnej

Piotr Szulczewski 25.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

25.06 Składka zdrowotna wyższa od zaliczki na podatek? Zastosuj ograniczenie składki zdrowotnej

Piotr SzulczewskiW typowej liście płac pracowników lub zleceniobiorców zaliczka na podatek dochodowy pozostaje wyższa od wartości składki zdrowotnej pobieranej od pracownika. Jednak sytuacja taka zmienia się przy podwyższonych podatkowych kosztach autorskich lub przy wynagrodzeniu niższym niż minimalne. W tych przypadkach zachodzi konieczność obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy składki opłacanej. Ograniczenia natomiast dokonuje się w stosunku do zaliczki należnej, a nie tej ostatecznie wpłacanej.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika wynosi 700 zł brutto, naliczane są standardowe koszty podatkowe – 111,25 zł miesięcznie. Pracownik złożył PIT-2, stąd zaliczka na podatek obniżana jest o 1/12 kwoty wolnej, czyli 46,33 Rozliczenie pracownika przedstawia się następująco:

BruttoZUS – finansowane przez pracownikaKoszty podatkowePodstawa opodatkowaniaZaliczka na podatekSkładka zdrowotna
emerytalnerentowechorobowesuma ZUS

700 zł

68,32 zł

10,5 zł

17,15 zł

95,97 zł

111,25 zł

700 – 111,25 – 95,97 = 492,78 zł

(493x18%) – 46,33 = 42,41 zł

(700-95,97) x 9% = 54,36 zł

Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2018 roku?

Zgodnie z art. 83 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.) w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W przypadku natomiast nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, obniża się ją do wysokości 0 zł.

Porównaniu z należną zaliczką na podatek podlega składka zdrowotna pobierana (naliczana) ubezpieczonemu (wynosząca 9% podstawy), a nie składka odliczana od podatku (7,75% tej podstawy).

W przypadku, gdy składka odliczana (7,75%) jest niższa niż zaliczka na podatek, a składka naliczana (9%) jest od tej zaliczki wyższa, składkę obniża się, lecz końcowo do wpłaty na rzecz organu skarbowego pozostanie niewielka kwota zaliczki na podatek. W przypadku natomiast, gdy obie kwoty składek będą wyższe od zaliczki na podatek, składka naliczana podlegać będzie obniżeniu, a do urzędu skarbowego nie należy wpłacać ani złotówki.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika wynosi 700 zł brutto, naliczane są standardowe koszty podatkowe – 111,25 zł miesięcznie. Pracownik złożył PIT-2, stąd zaliczka na podatek obniżana jest o 1/12 kwoty wolnej, czyli 46,33.

Zaliczka na podatekSkładka zdrowotna
NaliczanaOdliczana

(493 x 18%) – 46,33 = 42,41 zł

(700-95,97) x 9% = 54,36 zł

(700 – 95,97) x 7,75% = 46,81 zł

W podanym przykładzie kwota odliczana będzie wyższa niż zaliczka na podatek, stąd wpłaty zaliczki nie należy dokonywać. Jednocześnie na PIT-11 pracownika podać należy całą odliczaną wartość składki zdrowotnej, zatem 42,41 zł, a nie jedynie jej część (w tym przypadku zatem cała kwota opłacana będzie zarazem odliczana od podatku).
Piotr Szulczewski,
VAT.pl