Senat za niższą kwotą graniczną płatności gotówkowych

16.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Senat za niższą kwotą graniczną płatności gotówkowych

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Senat za niższą kwotą graniczną płatności gotówkowych

Źródło: YAY foto

Był to rządowy projekt ustawy, który 26 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych. Następnie Sejm uchwalił tą ustawę 13 kwietnia 2016 r., a Senat przyjął bez poprawek w czwartek 12 maja 2016 roku.

W ustawie zapisano, że wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, została obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Nowelizacja przewiduje, że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tylko tą części dokonanych płatności, które zrealizowane zostały za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Rząd ocenia, że zmiana przepisów wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczyni się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa oraz ograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i "praniu brudnych pieniędzy". MF obserwuje nagminne wykorzystywanie dotychczasowego bardzo wysokiego progu w wysokości 15 000 euro do wykonywania płatności gotówką. 

W ostatnich latach wiele państw członkowskich UE wprowadziło regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych. Dla przykładu w Portugalii, czy we Włoszech wynosi on zaledwie 1000 euro, w Belgii 3000 euro, a w Grecji 1500 euro.

Źródło: www.senat.gov.pl / ks