Sejm pracuje nad 1 procentem

18.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny.

Zmiany mają zmniejszyć ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do organizacji, które nie spełniają ustawowych wymogów. W tym celu zostaną zmienione i ulepszone procedury tworzenia i prowadzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

W deklaracji za 2013 r. przekaż 1% podatku na pożytek publiczny

Organizacja niespełniająca wymogów ustawowych, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru.

Wydłużenie terminu podania numeru rachunku bankowego do urzędu skarbowego ograniczy liczbę organizacji spóźniających się z tym obowiązkiem.

Źródło: mpips.gov.pl