Pobierz e-pity 2019

Samochód powyżej 3,5 t z odliczeniem VAT i z obowiązkowym podatkiem transportowym

Piotr Szulczewski 02.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

02.06 Samochód powyżej 3,5 t z odliczeniem VAT i z obowiązkowym podatkiem transportowym

Piotr SzulczewskiKorzystanie z pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, pozwala na pełne odliczenie VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu. Pełne odliczenie zmusza jednak do opłacania podatku od środków transportowych.

Ograniczenie odliczenia podatku VAT dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych, za które uznaje się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej tej wartości nie muszą być zgłaszane jako wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności. Pełne odliczenie VAT, przy wykorzystaniu tych pojazdów do działalności opodatkowanej, dotyczy zarówno paliwa, jak i kosztów ich nabycia czy też innych kosztów ich eksploatacji.

Podatek od środków transportowych w 2014 roku

Tymczasem opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Rada gminy samodzielnie określa wysokość podatku lokalnego, nakładanego na samochody ciężarowe, przy czym na samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, podatek ten nie może przekroczyć rocznie 818,17 zł. W przypadku pojazdów o masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie nie może on przekroczyć 1.364,92 zł, a w przypadku ich masy całkowitej powyżej 9 ton - 1.637,89 zł. Rada gminy ma oczywiście możliwość obniżyć wartość tego podatku lub zaniechać jego pobór, co zdarza się jednak sporadycznie.

Podatnik decydujący się na optymalizację podatku musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty tego podatku, jak również opłat za korzystanie z dróg krajowych w systemie viaTOLL. Stawki opłat podane są na postawie: www.viatoll.pl

Autostrady (A) i drogi ekspresowe (S)
Kategoria pojazdu Klasy EURO w zależności od limitów emisji spalin
2 3 4 5

Pojazdy samochodowe o 3.5t < DMC <12t

0,40 PLN/km

0,35 PLN/km

0,28 PLN/km

0,20 PLN/km

Pojazdy samochodowe o DMC >12t

0,53 PLN/km

0,46 PLN/km

0,37 PLN/km

0,27 PLN/km

Drogi krajowe (DK) klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu

Klasy EURO w zależności od limitów emisji spalin

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o 3.5t < DMC <12t

0,32 PLN/km

0,28 PLN/km

0,22 PLN/km

0,16 PLN/km

Pojazdy samochodowe o DMC >12t

0,42 PLN/km

0,37 PLN/km

0,29 PLN/km

0,21 PLN/km

Piotr Szulczewski,
VAT.pl